Община Карлово организира залесителна акция по повод 170 години от рождението на Христо Ботев

По повод 170-та годишнина от рождението на българския поет-революционер Христо Ботев и обявяването на 2018-та година за годината на Ботев, Община Карлово организира залесителна акция, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово. Предвидени за засаждане са 170 броя широколистни фиданки от видове, характерни за град Карлово – ясен, явор и чинар. От Общината призовават всички граждани да се включат в инициативата, като направят свои предложения на местата за засаждане (междублокови пространства и зелени площи) и поемат ангажимента за грижите към фиданките, които ще бъдат подсигурени от община Карлово.
Предложения могат да се направят на тел. 0335 54 589/54 517 или имейл адрес: eko@karlovo.bg – отдел „Природни ресурси, екология и земеделие“ в срок до 15.04.2018 г.
Направените предложения ще се одобряват след съгласуване с отдел ПРЕ и З към община Карлово.